תקנון השתתפות בפעילות במחוז הצפון


הודעות על ביטולים ו/או שינויים יתקבלו בהודעה בכתב בלבד ללשכת עורכי הדין - מחוז צפון באמצעות פקס : 04-6015112 או לדוא"ל : Nazareth@israelbar.org.il
באחריות המשתלמים לוודא , כי הודעתם בדבר ביטול / שינוי התקבלה.
כללי ביטול השתתפות, למעט בעניין קורסי גישור והשתלמויות שדמי ההשתתפות בהם משולמים לגורם שותף למחוז בארגון ההשלמות, הינם כדלקמן :
במקרה שההודעה בכתב על ביטול השתתפות תגיע ללשכת עורכי הדין - מחוז צפון לא יאוחר מ - 7 ימים קלנדריים לפני מועד פתיחת ההשתלמות, יוחזרו דמי ההשתתפות , למעט דמי ביטול / שינוי בסך 100 ש"ח להשתלמות ארוכה (10 מפגשים) ו - 50 ש"ח להשתלמות קצרה (5 מפגשים).
במקרה שההודעה בכתב על ביטול השתתפות תגיע ללשכת עורכי הדין - מחוז צפון תוך פחות מ - 7 ימים קלנדריים לפני מועד פתיחת ההשתלמות, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
ועד מחוז יכול לבטל השתלמות בכל זמן שירצה, במקרה כזה לא יחויב המשתתף בדמי ביטול, ולא תהיה למשתתף טענה בגין ביטול זה.

לפרטים נוספים אנא פנה למחוז בשעות הפעילות:
ימים שני עד שישי, משעה 9:00 עד 14:00
טלפון: 04-6718800 | פקס: 04-6015112
דואר אלקטרוני: nazareth@israelbar.org.il