יום עיון
משפט פלילי

13/06/2019
מפגש אחד | בבית הפרקליט, נצרת | ללא עלות
ריכוז אקדמי
עו"ד ארז מושקוביץ, , רכז אקדמי

תיאור כללי: בתי המשפט הקהילתיים והסדר מותנה
התוכנית
תאריך שעה תיאור
יום חמישי 13/06/2019 16:30 - 17:15 בתי המשפט הקהילתיים
אפיונו וחשיבותו והצלחתו הלכה למעשה
- כב' השופטת אילנית אימבר, שופטת נוער, בית משפט השלום נצרת
17:15 - 18:00 בית המשפט הקהילתי - ארגז כלים
פרוצדורה של התהליך, הכרת המודל ושיטות העבודה
- עו"ד זהר אקרמן-אליה, רכזת בתי משפט קהילתיים בצפון מטעם ג'ויינט ישראל
18:15 - 19:45 הסדר מותנה
-
- עו"ד ערן נהון, ראש יחידת הסדר מותנה (צפון)


למידע המעודכן
מזהה פעילות 419006 | נכון עד מועד: 24/09/2023 05:37:57
המידע המעודכן בפורטל הפעילויות של המחוז portal.leshka.org.il
לשכת עורכי הדין בישראל - מחוז הצפון