יום עיון היברידי
מפגש עם יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה

17/05/2022
מפגש אחד | בבית הפרקליט, נצרת | ללא עלות
ריכוז אקדמי
עו"ד דרור לביא-אפרת, יועץ משפטי לוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז צפון, רכז אקדמי

תיאור כללי: שיח פתוח עם יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה על עתיד הצפון, תכנון אסטרטגי ואתגרי התכנון. היכן נפגשים מוסדות התכנון עם עורכי הדין?
התוכנית
תאריך שעה תיאור
יום שלישי 17/05/2022 16:00 - 17:00 הגשת התנגדויות לוועדה המחוזית – עשה ואל תעשה
- מר אורי אילן, יושב ראש הועדה לתכנון ובניה, מחוז צפון
17:15 - 18:15 שיח פתוח בין עורכי הדין לבין יו"ר הוועדה לתכנון ובניה
- מר אורי אילן, יושב ראש הועדה לתכנון ובניה, מחוז צפון


למידע המעודכן
מזהה פעילות 422024 | נכון עד מועד: 26/05/2022 19:32:55
המידע המעודכן בפורטל הפעילויות של המחוז portal.leshka.org.il
לשכת עורכי הדין בישראל - מחוז הצפון