פעילויות המחוז


תמונה עבור שידור ייצוג עצמאי לקטינים מטעם מערך ייצוג קטינים
שידור
ייצוג עצמאי לקטינים מטעם מערך ייצוג קטינים
בבית הפרקליט, נצרת

25

נובמבר1 מפגשים

בחינם


תמונה עבור שידור הסכמי שכר טרחה (הסנדלר הולך יחף)
שידור
הסכמי שכר טרחה (הסנדלר הולך יחף)
בבית הפרקליט, נצרת

26

נובמבר1 מפגשים

בחינם