בשבוע הקרוב במחוז

הפעילויות, ההרצאות והאירועים המתוכננים לשובע הקרוב במחוז הצפון

שלישי - 09/08/2022

אין אירועים ליום זה

רביעי - 10/08/2022

אין אירועים ליום זה


חמישי - 11/08/2022

אין אירועים ליום זה


שני - 15/08/2022

אין אירועים ליום זה


wave-down

פעילויות המחוז

פעילויות המחוז המתוכננות בתקופה הקרובה, בחור סוג פעילות לסינון

wave-up