יום עיון חידושים בהחלטות בתי הדין השרעים (בערבית)

01/04/2020

420017

תמונה עבור יום עיון חידושים בהחלטות בתי הדין השרעים (בערבית)
מפגש אחד
ללא עלות
פרטי יום עיון
מארגן לשכת עורכי הדין מחוז צפון
תחום דין שרעי
מועד 01/04/2020 - עד - 01/04/2020
מיקום בית הפרקליט
מספר קטלוגי 420017
עלות

ריכוז אקדמי

תמונת עוד רימא עסליה
עו"ד רימא עסליה רכזת אקדמית


תיאור כללי


حتلنات وتجديدات في القرارات الاخيرة للمحاكم الشرعية

התוכנית

1

יום רביעי 01/04/2020
16:30
18:00
المستجدات الاخيرة في قرارات المحاكم الشرعية
-
כב' הקאדי איאד זחאלקה, קאדי בית הדין השרעי לערעורים