שידור הקצבת מזונות בהליך חדלות פירעון

24/02/2021

421017

תמונה עבור שידור הקצבת מזונות בהליך חדלות פירעון
מפגש אחד
בשידור
ללא עלות
פרטי שידור
מארגן לשכת עורכי הדין מחוז צפון
תחום חדלות פירעון
מועד 24/02/2021 - עד - 24/02/2021
מיקום בית הפרקליט
מספר קטלוגי 421017
עלות


תיאור כללי


שידור בכורה: הקצבת מזונות בהליך חדלות פירעון של: עו"ד רנא מטאנס, ראש המדור האזרחי הסיוע המשפטי - מחוז הצפון ויו"ר (משותף) ועדת חדלות פירעון ושיקום כלכלי במחוז

התוכנית

1

יום רביעי 24/02/2021
18:30
20:00
הרצאה בנושא: הקצבת מזונות בהליך חדלות פירעון
שידור בכורה: הקצבת מזונות בהליך חדלות פירעון של: עו"ד רנא מטאנס, ראש המדור האזרחי הסיוע המשפטי - מחוז הצפון ויו"ר (משותף) ועדת חדלות פירעון ושיקום כלכלי במחוז
עו"ד רנא מטאנס, ראש המדור האזרחי בסיוע המשפטי