מפגש אחד
באשכול פיס, מגאר
ללא עלות
פרטי يوم دراسي
מארגן לשכת עורכי הדין מחוז צפון
תחום דין דרוזי
מועד 29/06/2022 - עד - 29/06/2022
מיקום אשכול פיס
מספר קטלוגי 422031
עלות חינם

ריכוז אקדמי

תמונת עוד  יארא מועדי
עו"ד יארא מועדי יו"ר לשכת קשר מג'אר רכזת אקדמית


תיאור כללי


قضايا وصلاحيات المحاكم الدينية الدرزية סוגיות וסמכויות בתי הדין הדרוזים * יום העיון יתקיים בשפה הערבית חינם
wave-down

התוכנית

1


יום רביעי 29/06/2022
16:00 - 17:30
قضايا وصلاحيات المحاكم الدينية الدرزية
قضايا وصلاحيات المحاكم الدينية الدرزية
עו"ד נאזם סרחאן
wave-up